fbpx

Tilbagebetaling

Ved at tilbageholde dit regnvand på egen grund er der mulighed for at søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag hvis du bor i et område med fælleskloakering. På et fælles kloaksystem løber spildevand og regnvand på samme ledning, dette giver derfor unødigt store belastninger på det offentlige kloaksystem.

Tilslutningsbidrag er et beløb der er blevet betalt da huset blev koblet på kloakering, af dette beløb kan der tilbagebetales 40% hvis regnvandet tilbageholdes på egen grund.  I 2020 udgør dette beløb op til 25.900 kr.  For at søge om tilbagebetaling skal min. 50 % af grundens befæstede arealer afkobles offentlig kloak.

Tilbagebetalingen af tilslutningsafgiften, sker procentvis så hvis der afkobles 50 % er det muligt at få 12.950 kr. tilbage, hvis der afkobles 100 % er tallet 25.900 kr.

Læs mere om tilbagebetaling af tilslutnings afgiften her

Der gives derfor et økonomisk incitament for at afhjælpe det offentlige kloaksystem og samtidig mindske overløb til de lokale vandløb.

Hos Regn.nu er målet at lave løsninger der holder sig inden for rammerne af tilbagebetalingen.

Se budgets eksempler her

For Vandcenter gælder følgende beløb for 2020.
– Tilslutningsbidrag:      64.875 kr.
– Regnvands andel:       25.950 kr.