fbpx

Tilslutningsbidrag, kan jeg få tilbagebetalt 25.900?

kloak-odense-mini

Se stor udgave af billedet i pdf

Når regn.nu vurderer om der kan etableres en regnvandsløsning er det første der kigges på hvorvidt ejendommen er beliggende i et fælleskloakeret område, på tegningen er de fælleskloakerede områder markeret med grønt mens de separatkloakerede er markeret med rødt.

Hvad er Fælles- og Separatkloakering?

Forskellen mellem fælles og separatkloakering er hvorvidt regnvand er blandet med spildevand (fælleskloakering), eller der er etableret et system til hver (separatkloakering).
Grunden til at der ønskes separatkloakering er fordi de gamle fælleskloakeringssystemer ikke længere kan følge med de stigende vandmængder, der dermed leder til oversvømmede kældre mv.
I et fælleskloakeret system bliver alt vand ledt til rensningsanlægget, hvor det bliver renset, dette er ikke nødvendigt for regnvandet og der bliver dermed spildt store ressourcer på at rense rent vand.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Er man beliggende i et fælleskloakeret område vil det som udgangspunkt være muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag på 25.900 kr. fra Vandcenter Syd ved at afkoble alt regnvand på grunden.
Der er dog også en række andre parametre det er nødvendigt at kigge på for at vurdere om en regnvandsløsning er det rigtige i netop jeres tilfælde, herunder grundvand, nedsivningsevne og udformning af det eksisterende terræn.

Hvorvidt der i netop jeres område er fælleskloakeret, kan ses på tegningen, de øvrige vurderinger af netop jeres grund vil vi meget gerne være behjælpelige med.

Med vores koncept vil en løsning ikke koste kunden noget, oftest vil der faktisk være et overskud tilbage til kunden, dette overskud kan enten beholdes, eller benyttes til at udføre andre opgaver.

Kontakt os gerne, evt. via vores kontaktformular her eller ring til os på 60524776

Afkobling af regnvand i Skibhus (TV2 Fyn)

Tilslutningsbidrag