fbpx

Separatkloakering

I dag er størstedelen af kloaksystemet fælleskloakeret, det vil sige at regnvand fra tage mv. bliver ledt i samme system som spildevandet og bliver dermed sendt til rensning på rensningsanlægget.

De seneste år er regnvandsmængden steget, hvilket leder til kapacitetsproblemer, derfor ønskes det at overgå til separatkloakering hvor regnvand og spildevand adskilles.

Tvunget tilslutning
Når et område bliver udvalgt til separatkloakering, er det meget forskelligt hvordan dette bliver håndteret fra kommune til kommune.
Kloakeringen langs veje og på offentlige områder mv. vil blive udført af det pågældende vandcenter, dette indbefatter dog kun kloakering frem til skel til privat område.

Efter der er etableret separatkloakering i et område, vil husejerne i dette område oftest være tvunget til at ændre den del af kloakeringen der ligger på egen grund, hvilket typisk vil koste i omegnen af 50.000 til 80.000 kr., en udgift der er pålagt ejeren.

Ved at udføre en regnvandsløsning med nedsivning på egen grund, vil det ikke være nødvendigt, at omlægge sin kloak til seperatkloakering. Der findes forskellige regnvandsløsninger, se dem her

Læs mere om separatkloakering og tvunget tilslutning
her.

På billedet ses hvor i Odense der er fælles- og separatkloakering