fbpx

Regnvandsrender

For at få regnvandet fra nedløbet og videre til regnvandsløsningen er det oftest nødvendigt at have enten rørføring eller en regnvandsrende hvor i vandet kan løbe i.

Åbne render giver et mere synligt resultat hvor det er muligt at se vandets vej igennem haven. Der bruges oftest åbne render i forbindelse med anlæg af regnbede eller lavninger. Herved fås et åbent sammenhængende system hvor det er muligt at følge vandets vej.

Der findes 3 typiske regnvandsrender, som er beskrevet herunder, derudover kan render udføres i mange forskellige kreative udformninger afhængig af ønsker til det enkelte projekt. Regnvandsrender er også noget der bruges i forbindelse med ny udstykket arealer. Her opføres nu åbne render i stedet for at have regnvandet i lukkede rør. Se fx området Bellinge Fælled i Odense.

Græs rende / Grøn rende

regnvandsrender-græs

Græs rende, også kaldet en grøn rende, er en god mulighed for at transportere vand igennem haven. Fordelen ved grønne render er, at de går godt i spil med den eksisterende græsplæne og vil derfor ikke være så synlige i din have.

En grøn rende, kan ligeledes være med til at nedsive dit regnvands, vandet vil nedsive igennem renden hele vejen ned til den endelige regnvandsløsning.
Grønne render bruges oftest i sammenhæng med andre løsninger, som f.eks. tilløb til et regnvandsbed, eller som vandføring mellem lavninger og lign.

Grundet nedsivningen fra en grøn rende vil det være nødvendigt at tilføje en tæt membran når den løber tæt på huse og lign.  

Beton rende

regnvandsrender-beton

En beton rende, er en vandførende rende der er udført i beton elementer. Disse benyttes oftest igennem eksisterende sten belægning, hvor vandet så løber i overfladen ned mod  regnvandsløsningen.

Beton render findes i forskellige størrelser og udformninger, fælles er dog at de er nemme at arbejde med. Beton render er en god løsning hvis det ønskes at etablere et regnvandsbed, da vandet således beholdes over terræn, hvilket betyder mindre anlægsarbejde.

I en beton rende er der som udgangspunkt ingen nedsivning, disse render kan derfor problemfrit bruges tæt på huse og lign. 
De kan benyttes til føre regnvandet ud til en grøn rende eller til selve regnvandsløsningen. 

Chaussesten

koncept

En rende i chaussesten skaber en æstetisk løsning til transport af regnvand, denne type løsning kræver dog en del erfaring eller gåpåmod at udføre selv ved traditionelle metoder, der findes dog løsninger hvor stenene indkøbes i net, dette gør anlæg for privatpersoner væsentligt mere overskueligt. 

En rende i Chaussesten fungerer på samme måde som en beton rende. hvor vandet løber i en fast rende uden nødvendigvis at inkludere nedsivning hen til den endelige regnvandsløsning.