fbpx

regnvandsLøsninger

Når der skal vælges den rigtige regnvandsløsning til jeres grund, er der nogle forskellige parametre der skal tages med i overvejelserne. 

Det tekniske:

  • Hvilken jordtype
  • Hvordan er nedsivningsevnen
  • Hvor højt står grundvandet
  • Hvordan hælder grunden

Det kosmetiske:

  • Hvor i haven skal der laves en løsning
  • Hvordan skal den rigtige løsning se ud
  • Hvordan du vil håndtere dit regnvand 

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have hjælp til en regnvandsløsning, så kontakt os her

I vores løsningskatalog, kan du få et overblik over mulige løsninger. Alle løsninger kan sammenkobles for at lave den helt rigtige løsning til jeres have.

Der findes 2 principper som regnvandsløsninger går under, dette er Lokal Aflednings af Regnvand også kaldet LAR, Og Lokal Udnyttelse af Regnvand kaldet LUR.  

Forskellen på LAR og LUR:

LAR-løsninger afleder vandet på egen grund, via et regnbed, faskine eller udløb på terræn. hvorimod ved en LUR løsning, opsamles og genbruges regnvandet enten til brug i havevanding, eller til brug som supplement til rent drikkevand i forbindelse med toiletskyl, tøjvask og lign. 

En LUR løsningen vil dog aldrig kunne stå helt alene, da et overløb til en LAR-løsning vil være nødvendig for at kunne tilbageholde alt regnvand på egen grund. 

LUR er dyrere at etablere, dette er dog den grønne løsning på regnvandsproblemerne. ved ikke blot at nedsive men også at genbruge regnvand til fx havevanding, spare du mange m3 rent drikkevand om året. Foruden at spare dig selv for ca. 50 kr. m3, bruger du samtidig ikke helt rent drikkevand til din græsplæne eller plantebede.

I mange tilfælde kan man som privatperson udføre de løsningerne. Dog skal selve afkoblingen, fra det eksisterende kloaknet, foretages af en autoriseret kloakmester. Ved en gør det selv løsning, får du guides mm. til udførelsen af projektet af os. 

Vi står for, at lave ansøgninger, tegninger samt de nødvendige beregninger.

Se priseksempler her

Ekstra info om regnvandsløsninger kan findes her