fbpx

Regnvandsbede

regnvandsbede

Med et regnbed kan tag- og overfladevand nedsives i jorden.
Regnbede er grønne, rekreative oaser i den private have, der sikrer regnvandet, bliver tilbageholdt på egen grund ved hjælp af både nedsivning, forbrug fra planter samt fordampning.

Et godt alternativ til faskiner.

Regnbedet kan være et alternativ til faskinen og kan indgå som en flot og rekreativ løsning i haven.
Regnbedet etableres som en fordybning /lavning i haven, hvor vandet ledes til, evt. via en grøn- eller betonrende

Regnbedet etableres med en bund bestående af et muldlag der er blandet med sand, dette giver en god nedsivningsevne, hvorved det sikres at vandet kan nedsives og ikke stuves unødigt op.

Planterne i bunden af bedet skal både kunne tåle at stå i vand samt klare tørre perioder. Der kan også plantes græs, der kan klippes som resten af plænen (se evt. afsnittet om lavninger her).

Der findes mange forskellige planter der kan bruges i forbindelse med et regnvandsbed, derved øges mulighederne for at lave en løsning der vil passe ind i jeres have. Se eksempler på planter her.

løsning

Regnbedet skal dimensioneres efter følgende kriterier:

Tagarealer og andre arealer der leder vand til bedet.
Jordens nedsivningsevne – På lerede jorde skal anlægget være større end på eksempelvis sandjord.

Ved ekstrem regn, vil bedet kunne løbe over, det er derfor nødvendigt at indtænke overløb. Dette kan være overløb til græsplænen, som så vil være med til at nedsive evt. overskydende vand. Et regnbed kan også forbindes med overløb til en faskine, eller selv agere overløb for en regnvandstank.

Der er ingen facitliste på hvordan et regnbed skal se ud, det kan være alt fra en lavning i græsplænen til et stort bed med mange forskellige planter. Det kan også etablere i sammenhæng med eksisterende terrasser eller lign.

Alt efter hvilken type bed, der anlægges er der noget drift af dette. Dette er typisk i de første år hvor der skal luges for ukrudt mv. indtil de nye planter er fuldt etableret.
Indløbet til bedet skal holdes fri for blade og lign. for at vandet kan løbe uhindret.

Se en video med information omkring regnbede her