fbpx

Økonomi

Når økonomien i et regnvandsprojekt skal vurderes, er der en række aspekter der er værd at være opmærksom på.  Der er regler for hvad man kan og må. På undersiderne, er de vigtigste emner omkring økonomien i et regnvandsprojekt gennemgået.

Anlægsprisen for en regnvandsløsning kan naturligvis variere meget, alt efter valg af løsning og evt. håndværker. Der er meget at spare ved, at lave din regnvandsløsningen selv. Det er i de fleste tilfælde forholdsvist simpelt og kan oftest udføres over en weekend eller mindre, selv med meget begrænset gør-det-selv erfaring.

Det er fuldt lovligt at udføre regnvandsløsningen selv, dog med undtagelse af en evt. afkobling, der skal udføres af en autoriseret kloakmester, som også skal færdigmelde projektet ved kommunen inden tilbagebetalingen bliver udbetalt fra vandcentret. (link) 

Under de indledende samtaler mellem Regn.nu og kunderne afklarer vi hvordan projektet skal udføres. Det vil være muligt at tilpasse projektet, således at gør-det-selv udfordringen bliver så lille som muligt. Vi leverer gør-det-selv guides og en liste over de materialer der skal anvendes til projektet.

Vælger du at få en håndværker til at udføre regnvandsløsningen vil det være muligt at benytte håndværkerfradraget til løn-timerne forbundet med projektet. Ved en gør-det-selv løsning vil selve løsningen ikke kunne benyttes i forbindelse med håndværkerfradraget, dog vil der i forbindelse med en evt. afpropning fra det eksisterende kloaksystem kunne benyttes håndværkerfradrag for dette.

I forbindelse med en regnvandsløsning vil det være muligt at få delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, dette beløb er i 2021 op til 25.875 kr. i Odense Kommune pr. boligenhed (max. 3), eller pr. 800 kvadratmeter grund. Tilslutningsbidraget tilbagebetales i Odense til alle der er beliggende i et fælleskloakeret område, der afkobler min. 50 % af deres regnvand. Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.

økonomi