fbpx

regnvandsLøsninger

Der arbejdes med 3 standard løsninger:
- Regnbed
- Faskiner
- Nedsivning på græsplænen

Alle løsninger kan udføres separat eller i forbindelse med hinanden. Derved kan der laves løsninger, der er flotte, funktionelle og kan inkorporeres i den eksisterende have.

Der findes ingen fast løsning, Det er derfor muligt at finde den løsning der passer bedst på din grund.

I mange tilfælde kan man som privatperson udføre de foreslåede løsninger selv. Dog skal selve afkoblingen, fra det eksisterende kloaknet foretages af en autoriseret kloakmester.

Ønsker i at udføre jeres egen regnvandsløsning ? Regn.nu kan stadig være behjælpelig med, at indhente tilbud fra kloakmester,
lave ansøgninger, tegninger samt de nødvendige beregninger.

Se pris eksempler her

REGNBED

Et beplantet bed, hvor der er plads til at regnvand tilbageholdes kortvarigt for derefter at nedsive i jorden.

Vandet løber til bedet via rør eller en rende. Et regnbed er opbygget af et lag af vækstjord hvori der er sat planter.

Under dette er der et sand/grus lag for at hjælpe med nedsivning. Der findes mange forskellige planter der kan bruges i forbindelse med et regnvandsbed, derved øger det mulighederne for at lave en løsning der vil passe ind i jeres have.

Ved ekstreme regn situationer er det en god ide at anlægge regnbedet med et overløb til evt. græsplæne hvor overskydende regnvand kan nedsives. Et regnbed kan også forbindes med en faskine.

Regnbede kan anlægges mange forskellige steder i haven, dette kan både være som selvstændigt bed eller i forbindelse med havegang eller lign.

Se en video med information omkring regnbede her

Eksempel på regnbed hvor vandet nedsiver og fordamper
Eksempel på regnbed hvor vandet nedsiver og fordamper

FASKIneR

En faskine er et hulrum i jorden, der sikre langsom nedsivning.

Vandet løber først igennem et sandfang, der fjerner blade, sand og andet der bliver skyllet med ned igennem tagrenden.

Herefter løber vandet videre til faskinen, hvor hulrummene fyldes med vand, hvorfra det langsomt siver ud i den omkringliggende jord.

En faskine vil typisk være opbygget med kassetter i plast, men kan også udføres med fx små sten eller lign. En faskine lavet med plastikkassetter er mere effektiv, og betyder derfor at der skal graves et mindre hul, end ved en faskine med sten.

En fordel ved en faskine, er at der ikke er nogle synlige tegn på den efter anlæg. Så hvis du leder efter en regnvandsløsning der ikke fylder så er det en faskine du skal gå med.

Se en video med mere information omkring faskiner her

Eksempel på en faskine, hvor vandet nedsives under jorden
Eksempel på en faskine, hvor vandet nedsives under jorden

Nedsivning på plænen

Ved en løsning med nedsivning af regnvand på græsplænen, ledes tagvandet direkte ud på græsplænen. Herefter vil nedsive og fordampe.

Hvis denne løsning ikke bruges i kombination med andre løsninger, kræver dette at det kan sikres at vandet bliver på egen grund og ikke løber ind til naboen.
Dette er derfor primært en løsning vi anbefaler i kombination med andre løsninger.

Eksempel på nedsivning på græsplæne, her vil vandet også fordampe
Eksempel på nedsivning på græsplæne, her vil vandet også fordampe

Andre Løsninger

Så længe regnvandet tilbageholdes på din egen grund, er der næsten ikke grænser for hvilke løsninger der er mulige.
En fordybning i græsset kan være et bål sted i tørre perioder og en lille sø i meget våde perioder. Derved kan løsninger også inkorporeres i dagligdagen. Tagvandet kan også bruges til andre formål fx havevanding eller lign.

Der kan derfor også laves løsninger hvor noget af vandet bliver opsamlet til videre brug.
Kontakt os hvis du har en ide til hvordan dit regnvand skal håndteres. Vi kan komme med forslag til hvordan din ide kan føres ud i livet.