fbpx

Hvem er vi

Vi er en rådgivningsvirksomhed med speciale i regnvandsløsninger, og generelt håndtering af regnvand.

Ideen til Regn.nu opstod da vi, ikke kunne forstå der ikke var flere der benyttede muligheden for tilbagebetaling af tilslutningbidraget fra Vandcenter Syd.
Vi er overbeviste det bunder i, at folk ikke kender til tilbagebetalingsmulighederne. Denne tilbagebetaling sikrer ikke at projektet bliver betalt, men det er et godt tilskud for hvem der går med tankerne og lysten til at håndtere deres regnvand grønnere.

Vi er startet i september 2020 og har siden da arbejdet med en række kunder omkring mulighederne for regnvandsløsninger på deres grund, med en række spændende projekter som følge.

Regn.nu består af de 2 ejere og venner Kasper Meldgaard og Henrik Winkel, der har kendt hinanden siden vi gik på Nordfyns Gymnasium sammen. Vi har valgt at starte virksomheden sammen grundet vores fælles interesse for miljø og grønne løsninger for klimaudfordringer.

Vi har begge videregående uddannelser med fokus, på forskellige emner inden for anlæg, transport, natur, miljø samt afvanding. Derfor var regn.nu en god sammenlægning af vores kompetencer. 
Regn.nu har adresse på StjerneSkibet, der er et offentligt iværksætterhus. For en nystartet virksomhed giver det en unik mulighed for,  at danne netværk til andre startupfirmaer. Samtidig giver det gode muligheder for dig som kunde, da du altid har mulighed for at kontakte os for et møde. Enten hos os eller hos dig.

Grundet Corona, har vi selvfølgelig mulighed for at tage en snak over Teams, skype eller en anden online platform hvor det er muligt at snakke om regnvandsløsninger.

Regn.nu har stor interesse i grønne løsninger

Grønne tanker.
Ved at etablere en regnvandsløsning, kan man være med til at øge biodiversiteten i sit lokalområde.
Ved at håndtere regnvand lokalt er du med til. at sikre vores fremtidige grundvand.

Hvorfor skal vi bruge drikkevand til havevanding?
Det belaster naturen og miljøet når der skal bruges ressourcer på rensning af rent vand, og ved mindre vand i kloakken er der mindre chance for overløb til lokale vandmiljøer.

Problemstillinger med store regnmængder.
For private forbrugere, kan store regnmængder betyde oversvømmede kældere, veje og boligområder.

Ved at afkoble dit regnvand kan du være med i en kollektiv løsning hvor der tilbageholdes så meget regnvand på private grunde som muligt og derved være med til af aflaste kloakkerne for de store mængder vand regnen medfører.
Lokalt vil du kunne sikre dig mod f.eks. oversvømmede kældre, da det regnvand der falder på dit eget tag, vil blive nedsivet i haven i stedet for at løbe i  kloakken. hvem

Vores vision

Vores vision er at der i fremtiden bliver tænkt og udført langt flere løsninger for regnvand. Vi vil gerne hjælpe private i Danmark med at deltage i den grønne omstilling ved at håndtere deres regnvand lokalt.
Dette ville gavne vores miljø og vores hverdag, hvor der ikke vil være så mange oversvømmelser og lign. problemer med regnvand.
Vi så gerne at der bliver stillet krav ved nybyggeri således det er en pligt at tilbageholde, nedsive eller genbruge sit regnvand.

Du kan altid følge med her på siden eller på vores Facebook for at være opdateret med nyheder omkring regnvandsløsninger og problemstillinger ved de stigende regnmængder. Se vores nyheder her.

Der er mulighed for tilbagebetaling af op til 25.875 kr. ved at tilbageholde regnvand på egen grund. Se mere her.

hvem