fbpx

Håndværkerfradraget

I 2021 er fradraget hævet fra 12.500 kr. til 25.000 kr. pr. person i forbindelse med håndværkerydelser, dette fradrag kan også benyttes i forbindelse med regnvandsløsninger i forhold til klimasikring:

Klimasikring – fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

For håndværkerfradrag gælder, at man kan få fradrag for arbejdsløn (inkl. moms). Det vil i forbindelse med en gør-det-selv regnvandsløsning ikke være muligt at benytte håndværkerfradrag i forbindelse med materialeomkostninger. Det vil dog være muligt at benytte håndværkerfradrag for kloakmesterens arbejde i forbindelse med afpropningen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på at regningen er udspecificeret i forhold til hvad der er arbejdsløn og hvad der er materialer.

Se eksempler på budgetter her

 

håndværkerfradraget

Læs mere om håndværkerfradrag her: