fbpx

Andre løsninger

Grønne tage er med til at forsinke regnvandet og kan på årsbasis fordampe op til halvdelen af den nedbør, der falder på tagarealet.

Det overskydende vand ledes herefter, via nedløbsrør, til en regnvandsløsning, der kan håndtere og nedsive resten af vandet.


Grønne tage er tunge, især når de er vandfyldte. Derfor skal bygningens konstruktion kunne holde til det tunge tag. Et grønt tag kan anlægges på både eksisterende bygninger og ved nybyggeri.

grønne-tage

Permeable Belægninger

Med en permeabel belægning får man, akkurat som med andre belægninger, en plan og belastningsstærk køreflade, som til forskel fra almindelige fliser tillader betydeligt mere nedsivning af vand.

Det fungerer som en faskine, der kan opstuve og nedsive vand. Et område med permeabel belægning belaster ikke de tilstødende arealer med regnvand i samme grad som almindelige belægninger. 

De typiske permeable belægninger der anvendes i private haver og indkørsler er belægninger der f.eks. har græsarmering. Dette giver en belægning med nedsivningsevnen fra græsset og styrken fra betonbelægninger.  Derved kan en græsindkørsel bruges uden at det bliver kørt op. 

En belægning med beton fliser med græsarmering kan have en gennemsivelighed på op til 90%.

IBF Betonvarer har lavet en film der demonstrere en permeable belægning, se den her

permeable-belægninger

Ingen faste regler

Alle de forskellige løsninger kan kombineres og bruges hver for sig. Der er som sådan ingen faste regler for udformningen af din regnvandsløsning, så længe vandet tilbageholdes på egen grund.
Derfor, hvis du har en ide til hvordan dit regnvand skal håndteres, så tøv ikke med at kontakte os her.