fbpx

Budget

På denne side ses en række budgetter for det samlede projekt ved udførsel af en regnvandsløsning. Budgetterne er eksempler på hvordan økonomien i at etablere en regnvandsløsning kan se ud.
Priseksemplerne indeholder anslåede priser på håndværkere, prisen for rådgivning, tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, derudover ses hvor meget det samlede overskud, eller underskud, er for kunden samt hvor stort et beløb der kan anvendes til håndværkerfradrag.

Løsningerne fra Regn.nu vil altid være individuelt tilpasset den enkelte kunde og deres ønsker, bemærk derfor at disse eksempler kun er vejledende, derudover er håndværkerfradrag beregnet udover hvad der kan tilbagebetales pr. person, ved beløb over 25.000 (2021-priser), vil håndværkerfradraget således kunne fordeles over flere personer i husstanden.

Mindre gør-det-selv projekt

Dette eksempel er et mindre regnvandsprojekt hvor kunden selv udfører hele løsningen med undtagelse af afpropningen (der altid skal udføres af en autoriseret kloakmester).

Et projekt som dette kunne være et regnvandsbed hvor materialer indeholder, jord/grus, regnvandsrende i beton, blomster til bed mv.

I dette projekt vil husejeren have et overskud på 14.625 kr. efter tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, derudover kan der indberettes 3125 kr. som håndværkerfradrag.

Eks1-mindre-projekt.png

Mindre projekt (håndværker)

I dette eksempel udføres samme regnvandsløsning, dog har kunden denne gang valgt at bruge en anlægsgartner til at udføre projektet, derudover skal kloakmesteren fortsat udføre afpropningen.

Ved at få håndværkeren til at udføre denne mindre opgave vil der fortsat være et direkte overskud på 2750 kr., dertil kommer håndværkerfradrag fra anlægsarbejdet.

eks2-mindre-projekt.png

DobbeltHus med regnvandsanlæg

Her udføres en større løsning på en ejendom med 2 beboelsesenheder, dermed er det muligt at få delvis tilbagebetaling af 2 tilslutningsbidrag.

Kunden udfører selv regnvandsløsningen der indeholder et regnvandsanlæg til havevanding og bilvask, overløb løber fra tanken til en faskine. Da der er en del gravearbejde hyrer kunden en håndværker til at udføre dette.

Samlet set vil der for dette projekt være et overskud på knap 11.838 kr., dertil kommer håndværkerfradrag fra kloak og gravearbejde.

eks3-dobbelt-hus.png