fbpx

Budget

På denne side ses en række budgetter for det samlede projekt ved udførsel af en regnvandsløsning.
Budgetterne er eksempler på hvordan økonomien i at etablere en regnvandsløsning kan se ud.

Priseksemplerne indeholder tilbud fra de relevante håndværkere, prisen fra Regn.nu, tilslutningsbidrag, hvilke yderligere arbejder der ønskes udført i projektet, derudover ses hvor meget det samlede overskud, eller underskud er for kunden samt hvor stort et beløb der kan anvendes til håndværkerfradrag.

Løsningerne fra Regn.nu vil altid være individuelt tilpasset den enkelte kunde og deres ønsker, bemærk derfor at disse eksempler kun er vejledende.

Mindre projekt hvor alt udføres af håndværkere (100% frakobling)

I dette eksempel ses hvordan et budget for et mindre projekt, dette projekt er et mindre projekt hvor Regn.nu står for alle ansøgninger, beregninger, indhentning af tilbud mv., altså en All-inclusive løsning.

For dette projekt vil husejeren have et overskud efter arbejdet er udført på 9,700 kr., samt et håndværkerfradrag på 12,500 kr.

Budget for regnvandsløsning 1

Mellem projekt inkl. etablering af terrasse (100% frakobling)

Efter at have modtaget tilbuddet fra eksempel 1 ønsker kunden at benytte det overskydende tilslutningsbidrag til at etablere en mindre terrasse i træ, Regn.nu indhenter tilbud på udførsel af dette, og kunden kan herefter vælge at benytte tilbuddet fra tømreren, finde et bedre tilbud, eller beholde oprindelige projekt.

Da Regn.nu skal bruge mere tid på projektet ved at indhente tilbud, evt. lave ansøgninger mv. bliver prisen en smule dyrere.

Budget for regnvandsløsning 2

Mindre projekt, kunden etablerer regnvandsløsningen (80% frakobling)

Denne gang ønsker samme kunde at udføre projektet selv da det er et mindre, ukompliceret projekt, dog skal afpropning fra det eksisterende kloaknetværk udføres af en autoriseret
kloakmester, hvilket Regn.nu indhenter tilbud på, derudover udarbejdes tegninger, beregninger og ansøgninger.
I projektet vælger kunden ikke at afkoble garagen, og dermed afkobles kun 80% af regnvandet, hvilket betyder en mindre tilbagebetaling. I dette tilfælde vil kunden have 12,635 kr. tilbage, der dog skal dække udgifter til materialer mv., derudover er håndværkerfradraget på 6,875 kr.

Budget for regnvandsløsning 3