fbpx

Budget

På denne side ses en række budgetter for det samlede projekt ved udførsel af en regnvandsløsning. Budgetterne er eksempler på hvordan økonomien for  regnvandsløsning kan se ud.
Priseksemplerne indeholder anslåede priser på håndværkere, prisen for rådgivning og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.  Derudover også det samlede overskud, eller underskud, samt hvilket beløb der kan anvendes til håndværkerfradrag.

Løsningerne fra Regn.nu vil altid være individuelt tilpasset den enkelte kunde og deres ønsker, bemærk derfor at disse eksempler kun er vejledende. Håndværkerfradraget er i 2021, 25.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden.  Ved projekter med fradragsberettigede beløb over 25.000 kr. vil håndværkerfradraget således kunne fordeles over flere personer i husstanden. læs mere om håndværkerfradrag her

Mindre gør-det-selv projekt

Dette eksempel er et mindre regnvandsprojekt, hvor kunden selv udfører hele løsningen med undtagelse af afpropningen (der altid skal udføres af en autoriseret kloakmester).

Et projekt som dette kunne være et regnvandsbed hvor materialer indeholder, jord/grus, regnvandsrende i beton, blomster til bed mv.

I dette projekt vil husejeren have et overskud på 14.625 kr. efter tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Der kan indberettes 3125 kr. som håndværkerfradrag.

budget

Mindre projekt (håndværker)

I dette eksempel udføres samme regnvandsløsning, dog har kunden denne gang valgt at bruge en anlægsgartner til at udføre projektet. En kloakmesteren skal fortsat udføre afpropningen.

Ved at få håndværkeren til at udføre denne mindre opgave vil der fortsat være et overskud på 2750 kr., dertil kommer håndværkerfradrag fra anlægsarbejdet.

eks2-mindre-projekt.png

DobbeltHus med regnvandsanlæg

Her udføres en større løsning på en ejendom med 2 beboelsesenheder. Det er derfor muligt at få delvis tilbagebetaling af 2 tilslutningsbidrag.

Kunden udfører selv regnvandsløsningen der indeholder et regnvandsanlæg til havevanding og bilvask, og med overløb løber fra tanken til faskine. Da der er en del gravearbejde hyrer kunden en håndværker til at udføre dette.

Samlet set vil der for dette projekt være et overskud på ca. 12.800 kr., dertil kommer håndværkerfradrag fra kloak og gravearbejde.

eks3-dobbelt-hus.png