fbpx

bolig og andelsforeninger

I bolig- og andelsforeninger kan der også laves regnvandsløsninger, og på samme måde som for private husejere er det også muligt at opnå tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, når størrelsen af den potentielle tilbagebetaling skal bestemmes gøres dette enten ud fra antallet af boligenheder, dog max. 3, eller ud fra størrelsen af grunden, hvor det vil være muligt med en tilbagebetaling pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grund. Se mere om Vandcenter Syd mulighed for tilbagebetaling her

Priser for rådgivning fra Regn.nu kan variere afhængig af boligforeningens størrelse og løsningernes kompleksitet, dog vil de som udgangspunkt følge samme priser som for alm. husejere der afspejler antallet af tilslutninger (ud fra boligenheder eller areal).

I er dog altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende samtale og vurdering af et evt. projekt.

bolig-andel

Eksempler

En mindre andelsforening i en etageejendom med 6 boliger der ligger på en grund på 600 kvadratmeter.
Her vil det være muligt at få delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for de 3 boligenheder, dette giver en samlet tilbagebetaling på:

3 ∙ 25.875 𝑘𝑟. = 77.625 𝑘𝑟. (Ved 100% afkobling af regnvandet).

En større andelsforening indeholder 3 etageejendomme beliggende på en grund på 7000 kvadratmeter.
Her vil tilbagebetalingen afhænge af arealet, derfor vil der ved fuld af afkobling kunne opnås en tilbagebetaling på:

7000/800 = 8.75 ≈ 9 ∙ 25875 𝑘𝑟. = 232.875 𝑘𝑟. (Ved 100% afkobling af regnvandet).

Tilbagebetalingerne er ikke betinget af omkostningerne på projektet, hvilket betyder at der ofte vil være penge i overskud, disse kan anvendes til andre ting efter foreningens ønske, det kunne f.eks. være en ny legeplads til børnene, tilskud til altaner i lejlighederne eller gemmes i foreningens kasse til noget helt andet.

En god, praktisk og yderst miljørigtig løsning der også kan spare forenings medlemmer penge på sigt kan være at genbruge regnvandet, dette kan bl.a. være til toiletskyl eller bilvask, men særligt interessant vil det være hvis foreningen har et fællesvaskeri. Regnvand er specielt godt egnet i forbindelse med tøjvask da det har et meget lavt indhold af kalk, hvilket er en fordel i forhold til både tøj og maskiner.

Regn.nu har igennem vores samarbejdspartnere gode kontakter til rådgivning og salg af netop regnvandstanke og anlæg, vi udfører gerne projektforslag for denne type løsninger inkl. et overslag over de økonomiske besparelser der løbende kan forventes.