fbpx
Tilbagebetalingen fra Vandcentret vil oftest overstige prisen på projektet, altså et overskud til kunden. Derudover kan håndværkerfradraget benyttes.

Udgiften skal husejerne selv dække for
deres grund, dette vil IKKE være
nødvendigt med en regnvandsløsning.

Kloakkens kapacitet er i dag alt for lav til at håndtere både regn- og spildevand. Hvilket betyder flere overløb til vandmiljøet.

Vil du gerne høre mere er du meget
velkommen til at kontakte os via telefon, mail, Facebook mv.
Sammen finder vi den bedste regnvandsløsning for jer.

Seneste NyT

Fokus område for regnvandsløsninger Lumby

Nyt Fokusområde for regnvandsløsninger!

Regn.nu har udvalgt Lumby som fokusområde.  Lumby er velegnet til regnvandsløsninger da hovedparten er boligerne er fælleskloakeret og grundvandet står lavt. 

regnnu-logo-trans2

Tjen penge på dit regnvand.

Regn.nu er nu i luften, vi er en rådgivende virksomhed der hjælper med regnvandsløsninger for private og erhvervsdrivende.Vores primære fokus er

GRØNT FOKUS

I Danmark er regnvandsmængden gennem de seneste år øget, prognoser viser at denne tendens kun tager yderligere til fremadrettet.
Dette betyder øgede vandmængder i kloakkerne, som ikke kan følge med under større regnskyl.

Virksomheden er etableret med fokus på den grønne omstilling og at mindske mængden af regnvand i kloakkerne, for dermed at mindske mængden af urenset spildevand i vores fælles vandmiljø som følge af overløb. Ved at tilbageholde regnvand på egen grund, er du med i en kollektiv grøn løsning, der supplementere de fremtidige udbygninger af kloaksystemet.

Ved at tilbageholde regnvandet på egen grund er du ligeledes med til at sikre at så meget regnvand som muligt bliver kanaliseret tilbage til vores grundvand.
I Danmark benytter vi grundvandet til drikkevand og det er derfor i vores alle interesse, at det er så rent som muligt.