Tilbagebetalingen fra Vandcentret vil oftest overstige prisen på projektet, altså et overskud til kunden. Derudover kan håndværkerfradraget benyttes.

Udgiften skal husejerne selv dække for
deres grund, dette vil IKKE være
nødvendigt med en regnvandsløsning.

Kloakkens kapacitet er i dag alt for lav til at håndtere både regn- og spildevand. Hvilket betyder flere overløb til vandmiljøet.

Vil du gerne høre mere er du meget
velkommen til at kontakte os via telefon, mail, Facebook mv.
Sammen finder vi den bedste regnvandsløsning for jer.

Seneste NyT

Nyt Fokusområde for regnvandsløsninger!

Regn.nu har udvalgt Lumby som fokusområde.  Lumby er velegnet til regnvandsløsninger da hovedparten er boligerne er fælleskloakeret og grundvandet står lavt. Se tegningen for at se om du har fælleskloak. Der kommer i den nærmeste fremtid en informationsaften for folk i område på Stjerneskibet Havnegade 29. Hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og få mere information omkring regnvandsløsninger og tilbagebetalingsmulighederne.  Hold øje med vores Facebook og hjemmeside for mere information. Spar ekstra penge Tag fat i din nabo, og lav en løsning sammen eller hver for sig! Det bliver billigere jo flere i der samles om at få lavet en regnvandsløsning.  Husk Regn.nu står for kontakt til håndværkere, ansøgninger til Vandcenter syd og Odense Kommune, beregninger, tegninger mv. Hvis du selv bor i Lumby eller kender nogle der gør, så tøv ikke med at kontakte os her

Tjen penge på dit regnvand.

Regn.nu er nu i luften, vi er en rådgivende virksomhed der hjælper med regnvandsløsninger for private og erhvervsdrivende.Vores primære fokus er at holde regnvand på egen grund og derved aflaste det offentlige kloaksystem. Det er i dag muligt at få 25.900 kr. tilbagebetalt ved en total afkobling af regnvand fra kloaksystemet. Vi garanterer et løsningsforslag hvor du som kunde efter anlæg får penge tilbage.

GRØNT FOKUS

I Danmark er regnvandsmængden gennem de seneste år øget, prognoser viser at denne tendens kun tager yderligere til fremadrettet.
Dette betyder øgede vandmængder i kloakkerne, som ikke kan følge med under større regnskyl.

Virksomheden er etableret med fokus på den grønne omstilling og at mindske mængden af regnvand i kloakkerne, for dermed at mindske mængden af urenset spildevand i vores fælles vandmiljø som følge af overløb. Ved at tilbageholde regnvand på egen grund, er du med i en kollektiv grøn løsning, der supplementere de fremtidige udbygninger af kloaksystemet.

Ved at tilbageholde regnvandet på egen grund er du ligeledes med til at sikre at så meget regnvand som muligt bliver kanaliseret tilbage til vores grundvand.
I Danmark benytter vi grundvandet til drikkevand og det er derfor i vores alle interesse, at det er så rent som muligt.