fbpx

Når du frakobler dit regnvand kan du få penge tilbage fra Vandcentret.
Dette kan ofte dække hele projektet, tit vil der endda være et overskud til kunden. Regn.nu kan hjælpe med rådgivningen

Ved overgang til seperatkloakering skal kunden selv dække udgifterne, er der udført en regnvandsløsning med frakobling vil dette ikke være nødvendigt.
Kloaksystemets kapacitet er idag alt for lav til at håndtere både regn- og spildevand, derfor er der overløb til hav og vandløb, dette kan formindskes ved at håndtere regnvandet på egen grund.

Vil du høre mere om regnvandsløsninger og dine muligheder så tag en uforpligtigende snak med os og få en gratis vurdering.
Sammen finder vi den bedste løsning for jer.

Seneste NyT

Fokus område for regnvandsløsninger Lumby

Nyt Fokusområde for regnvandsløsninger!

Regn.nu har udvalgt Lumby som fokusområde.  Lumby er velegnet til regnvandsløsninger da hovedparten er boligerne er fælleskloakeret og grundvandet står lavt. 

GRØNT FOKUS

Vores klima ændres både lokalt og globalt og vejret bliver mere ekstremt – dette er efterhånden et faktum, som de fleste er klar over.

I Danmark er regnvandsmængden gennem de seneste år øget, prognoser viser at denne tendens kun tager yderligere til fremadrettet.
Vand er at finde de forkerte steder og i for store mængder. Samtidig er vores grundvandsreserver  en begrænset ressource, mange års brug og smid væk kultur har også haft indflydelse på tilgængeligheden af rent vand, både herhjemme og i udlandet.

I Danmark værner vi om vores grundvand, og vores grundvand vil være fremtidssikret hvis der arbejdes i løsninger med tilbageholdelse af regnvand på egen grund.
I Danmark er der de øgede regnmængder især med til at sætte vores offentlige kloaksystemer under pres. Når kloaksystemerne ikke kan følge med vandmasserne, vil der være overløb til vores lokale vandløb og hav hvilket vil sænke kvaliteten af disse. Læs mere om problemstillingerne med spildevand i vandmiljøet her.

Ved at anlægge en overjordisk regnvandsløsning, som f.eks. et regnbed vil det også være med til at øge biodiversiteten i de enkelte haver. Ved anlæggelse af regnbede, vil de forskellige planter, og det skiftende våde og tørre regnbed sikre gode levevilkår for insekter og andre små organismer. Dette vil sikre føde for bl.a. fuglene i området. Dette vil ligeledes bidrage til den generelle grønne omstilling der er i gang i hele Danmark.